Komárom-Esztergom Megyei
Ügyvédi Kamara
2890 Tata, Agostyáni u. 13. | (34) 310-887 | kamara.ugyvedi@t-online.hu

Szabályzatok


3/2012. (XI.05.) számú MÜK szabályzata a székhelyszolgáltatásról szóló 1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat kiegészítésérõl
2/2012. (XI.05.) sz. MÜK Szabályzata az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, az ügyvédek és az ügyvédjelöltek ezzel kapcsolatos feladatairól, valamint a kamaráknak az ügyvédjelöltek képzésének megszervezésével kapcsolatos feladatairól

1/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeirõl
7/2011. (X. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelõsségbiztosítás legalacsonyabb összegérõl
1/2011. (III. 21.) MÜK szabályzat
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat kiegészítésérõl
Egységes szerkezet
A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi eljárási szabályzata az 1/2002. (II. 25.) és a 3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzatttal megállapított módosításokkal egységes szerkezetben.
3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzat
a MÜK Fegyelmi Eljárási Szabályzatáról szóló 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat módosításáról
2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat az ügyvéd irodájának gondnoka jogkörérõl és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezésérõl szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenõrzésének részletes szabályairól
5/2008. (X. 27.) MÜK Szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat a jogügyletek biztonságának elõsegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzatának módosításáról [egységes szerkezetben lásd a 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzatnál]
1/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról szóló 5/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és a módosítással egységes szerkezetbe foglalásról 
MINTASZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, a többszemélyes ügyvédi irodák, irodák részére
EGYSÉGES SZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére
4/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat az ügyvéd irodájának gondnoka jogkörérõl és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezésérõl szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról [egységes szerkezetben lásd a 2/2009. (III. 1.) MÜK szabályzatnál]
2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat a jogügyletek biztonságának elõsegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról [egységes szerkezetben a 3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzattal]
1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat a székhelyszolgáltatásról
3/2006. (X. 16.) MÜK szabályzat az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról
2/2006. (III. 20.) MÜK szabályzat az ügyvédi társulásról
1/2006. (I. 9.) MÜK az 1/2001. (VI. 11.) Választási Szabályzat módosításáról [egységes szerkezetben lásd az 1/2001. (VI. 11.) MÜK szabályzatnál]
4/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat a MÜK Országos Levéltáráról
3/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat az elektronikus cégeljárás alkalmazásáról (hatálytalan 2008. április 30-tól)
2/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat Az Alapszabály módosításáról (lásd az Alapszabály rovatban)
1/2005. (I. 10.) MÜK szabályzat az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának állampolgára és a külön jogszabályban meghatározott szakmai megnevezések valamelyike alatt ügyvédi tevékenység folytatására jogosultnak a Magyar Köztársaság területén történõ európai közösségi jogászi tevékenységrõl szóló szabályzata
szám nélküli (2004.) a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról ügyvédek és ügyvédi irodák részére szóló szabályzata (nincs hatályban)
1/2002. (II. 25.) MÜK szabályzat a 3/1998. (VI. 27.) MÜK Fegyelmi Eljárási Szabályzat módosításáról [egységes szerkezetben lásd a 3/1998. (VI. 1.) MÜK szabályzatnál]
1/2001. (VI. 11.) MÜK szabályzat a választási szabályzatról [egységes szerkezetben az 1/2006. (I. 9.) MÜK szabályzattal]
1/2000. (V. 22.) MÜK szabályzat az ügyvédi felelõsségbiztosítás legalacsonyabb összegérõl
8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól [módosításokkal egységes szerkezetben lásd az 5/2008. (X. 29.) MÜK szabályzatban]
7/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat az ügyvédi felelõsségbiztosítás legalacsonyabb összegérõl (nincs hatályban)
6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat a gondnok és végelszámoló jogkörérõl és eljárásáról [módosításokkal egységes szerkezetben lásd a 2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzatban]
5/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról [módosításokkal egységes szerkezetben lásd az 1/2008. (X. 27.) MÜK szabályzatban]
4/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat az ügyvédek letét- és pénzkezelésérõl

3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat

a fegyelmi eljárásról [egységes szerkezetben az 1/2002. (II. 25.) MÜK és a 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzattal] 
2/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat Összeférhetetlenségi Szabályzat
1/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat Felvételi Szabályzat