Komárom-Esztergom Megyei
Ügyvédi Kamara
2890 Tata, Agostyáni u. 13. | (34) 310-887 | kamara.ugyvedi@t-online.hu

A Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara Továbbképzési Programja 2020. évre


A Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara Továbbképzési Programja 2020. évre

Tisztelt Tagság! Tisztelt Kollégák!

A jelenleg hatályos ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 3.11. pontja értelmében, az egyes területi kamarák kötelesek legkésőbb 2019. december 15. napjáig közzétenni az ügyvédek/kamarai tag jogtanácsosok kötelező továbbképzésével kapcsolatosan a következő naptári évre vonatkozó, a kamara által szervezett, illetve bonyolított Képzési Eseményeket (a továbbiakban: Program), azok kreditpontértékével és esetleges díjával együtt.

A fenti kötelezettség teljesítésével összefüggésben tájékoztatjuk a Tisztelt Tagságot a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara 2020. évre vonatkozó Továbbképzési Programjáról.

Továbbképzési Program 2020 KEMÜK

Képzési esemény időpontja

Képzési esemény helyszíne

Képzési esemény témaköre

Képzési esemény részvételidíja

Képzési esemény kreditpontjainak várható száma

2020.

első negyedév

Egyeztetetés

alatt áll

Adójogi változások 2020 évre vonatkozóan

Előreláthatóan ingyenes

2-4

2020.

március 13.

09:00 órától

2896 Szomód, Ferencmajor, Pikant Pajta

Az ügyvédi ellenjegyzés hazai szabályozásának elemző bemutatása

Előreláthatóan ingyenes

2

2020.

március 30.

2890 Tata,

Agostyáni utca 13

Egyeztetetés

alatt áll, várhatóan új Pp előadás

Előreláthatóan ingyenes

2

 

 

2020.

május 06.

18:00 órától

 

 

2890 Tata,

Agostyáni utca 13.

Dr. Orsós Ferenc patológus professzor közreműködése a „Katyn-i vérengzés” nemzetközi vizsgálóbizottságában 1943-ban, és közreműködésének későbbi következményei.

 

 

Előreláthatóan ingyenes

 

 

2

 

2020.

május

 

Egyeztetetés

alatt áll

Tavaszi jogásznap-Szakmai felelősségi kérdések az egyes jogászi hivatásrendekre vonatkozóan

 

Előreláthatóan ingyenes

 

4

 

 

2020. május

 

Erdély

 

 

Erdélyi tanulmányút

A részvételi díj összege az eseményt megelőzően közzétételre kerül

 

 

4

2020. október-november

Egyeztetetés

alatt áll

Őszi jogásznap – téma egyeztetés alatt

Előreláthatóan ingyenes

4

2020. negyedik negyedév

Egyeztetetés

alatt áll

Szakmai konferencia – téma egyeztetés alatt

Előreláthatóan ingyenes

4


A Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottságának (OAB) irányadó hivatalos állásfoglalása szerint, a területi kamarai Továbbképzési Programok célja, hogy - figyelembe véve a továbbképzési események tervezésének nehézségeit - a kamrai tagságot tájékoztassák a következő naptári évre vonatkozó egyes képzések tervezett számáról és a képzésekkel érintett időszakokról.

A Továbbképzési Programmal Kamaránk a Tagság részére biztosítani kívánja azt a lehetőséget, hogy a továbbképzési időszak (2020. január 1. napjától számított 5 éves időtartam) első évében a Kamara területén, helyben is megszerezhetővé váljon az adott naptári évre szükséges 16 kreditpont.

Célunk az, hogy a fenti táblázatban rögzített képzések számát a lehetőségekhez mérten növeljük, továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Tagságot, hogy a fenti Továbbképzési Programot folyamatosan frissítjük, az aktuális adatok a Kamara honlapján elérhetőek lesznek.