Komárom-Esztergom Megyei
Ügyvédi Kamara
2890 Tata, Agostyáni u. 13. | (34) 310-887 | kamara.ugyvedi@t-online.hu

Szabályzatok


EGYSÉGES SZERKEZETBEN
6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
2/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat

az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat

Fegyelmi Eljárási Szabályzat

14/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.08.01.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, kockázatértékelésről, felügyeleti eljárásrendről és útmutatóról

13/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.08.01.

a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról

12/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.07.03.

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól szóló 5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról

11/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.07.03.

a fegyelmi bizottságokról, valamint az országos fegyelmi főbiztosi és fegyelmi biztosi tisztséget ellátó tisztségviselők létszámáról

10/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.07.03.

az országos kamarai jogtanácsosi és az országos alkalmazott ügyvédi tagozat tagjainak, valamint a területi kamarai jogtanácsosi és a területi alkalmazott ügyvédi tagozatok tisztségviselőinek delegálásáról

9/2018. (V.25.) MÜK szabályzat Közzétéve 2018.06.28.

a kirendelhető ügyvédek jegyzékéről, valamint a kirendelt ügyvédek kijelöléséről

8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat Közzétéve 2018.04.20.

a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról

7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat Közzétéve 2018.04.20.

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól

5/2018. (III. 26.)
MÜK szabályzat

a közvetítői eljárásról

4/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat

az európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó által kötött együttműködési szerződés főbb tartalmi elemeiről, valamint az európai közösségi jogászra vonatkozó sajátos névhasználati és hatósági eljárási szabályokról

3/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat

az ideiglenes országos alkalmazott ügyvédi tagozat delegálási szabályairól

2/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat

az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról

1/2018. (01.29.) MÜK szabályzat

az ideiglenes országos kamarai jogtanácsosi tagozat delegálási szabályairól

13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a kamarai tagdíjról

12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a kamarai hatósági eljárásokról

11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről

A 10/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzattal módosított 3/1998. (VI.27.) szabályzat

Fegyelmi Eljárási Szabályzat

10/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998 (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata módosításáról

9/2017. (XI.20.) MÜK szabályzata

az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről

8/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi társulásról és az ügyvédi irodaközösségről

7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az irodagondnokról

6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról

5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól

4/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelölti és a jogi előadói fogadalom szövegéről

3/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

a kamarai jogtanácsosok felvételének és a jogi előadók nyilvántartásba vételének átmeneti szabályairól

2/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

a területi ügyvédi kamarák által kiadandó pénzmosás megelőzési útmutató tartalmáról

1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére

1/2014.(XI.03.) MÜK Szabályzat

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

1/2014.(XI.03.) MÜK Szabályzat a törvénnyel egységes szerkezetben

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

6/2013. (XI.25.) MÜK Szabályzat

a MÜK Alapszabály módosításáról
(a kitüntetésekről)

1/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzat

a MÜK Alapszabály módosításáról
(szabályozási kör: IV.17.)

2/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzat a MÜK Alapszabály módosításáról
(székhely: I.5.)

3/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzata

a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról
4/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzat

a MÜK Alapszabály módosításáról
(Szakmai Bizottság létrehozása: VI.2.)

5/2013. (XI. 25.) MÜK szabályzat

a MÜK Alapszabályának módosításáról

3/2012. (XI.05.) számú MÜK szabályzata a székhelyszolgáltatásról szóló 1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat kiegészítéséről
2/2012. (XI.05.) sz. MÜK Szabályzata az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, az ügyvédek és az ügyvédjelöltek ezzel kapcsolatos feladatairól, valamint a kamaráknak az ügyvédjelöltek képzésének megszervezésével kapcsolatos feladatairól

1/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeiről
7/2011. (X. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről
1/2011. (III. 21.) MÜK szabályzat
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat kiegészítéséről
3/1998.(VI.27.) MÜK szabályzat
A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi eljárási szabályzata az 1/2002. (II. 25.) és a 3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzatttal megállapított módosításokkal egységes szerkezetben.
3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzat
a MÜK Fegyelmi Eljárási Szabályzatáról szóló 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat módosításáról
hiányzó szám
2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól
5/2008. (X. 27.) MÜK Szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
hiányzó szám
3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzatának módosításáról [egységes szerkezetben lásd a 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzatnál]
hiányzó szám
1/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról szóló 5/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és a módosítással egységes szerkezetbe foglalásról
MINTASZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, a többszemélyes ügyvédi irodák, irodák részére
EGYSÉGES SZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére
4/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról [egységes szerkezetben lásd a 2/2009. (III. 1.) MÜK szabályzatnál]
hiányzó szám
2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat
Hatályon kívül helyezve
a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról [egységes szerkezetben a 3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzattal]
1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat a székhelyszolgáltatásról
3/2006. (X. 16.) MÜK szabályzat az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról
2/2006. (III. 20.) MÜK szabályzat az ügyvédi társulásról
4/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat a MÜK Országos Levéltáráról
3/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat az elektronikus cégeljárás alkalmazásáról (hatálytalan 2008. április 30-tól)
2/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat Az Alapszabály módosításáról (lásd az Alapszabály rovatban)
1/2005. (I. 10.) MÜK szabályzat az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának állampolgára és a külön jogszabályban meghatározott szakmai megnevezések valamelyike alatt ügyvédi tevékenység folytatására jogosultnak a Magyar Köztársaság területén történő európai közösségi jogászi tevékenységről szóló szabályzata
szám nélküli (2004.) a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról ügyvédek és ügyvédi irodák részére szóló szabályzata (nincs hatályban)
1/2002. (II. 25.) MÜK szabályzat a 3/1998. (VI. 27.) MÜK Fegyelmi Eljárási Szabályzat módosításáról [egységes szerkezetben lásd a 3/1998. (VI. 1.) MÜK szabályzatnál]
1/2000. (V. 22.) MÜK szabályzat az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről
8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól [módosításokkal egységes szerkezetben lásd az 5/2008. (X. 29.) MÜK szabályzatban]
7/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről (nincs hatályban)
6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat a gondnok és végelszámoló jogköréről és eljárásáról [módosításokkal egységes szerkezetben lásd a 2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzatban]
5/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról [módosításokkal egységes szerkezetben lásd az 1/2008. (X. 27.) MÜK szabályzatban]
4/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről

3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat

a fegyelmi eljárásról [egységes szerkezetben az 1/2002. (II. 25.) MÜK és a 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzattal]
2/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat Összeférhetetlenségi Szabályzat
1/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat Felvételi Szabályzat