Komárom-Esztergom Megyei
Ügyvédi Kamara
2890 Tata, Agostyáni u. 13. | (34) 310-887 | kamara.ugyvedi@t-online.hu

Választási Bizottsági felhívás 2018


Tisztelt Kolléga!

A KEM Ügyvédi Kamara Választási Bizottsága felhívja a szavazásra jogosult tagokat, hogy a 2018. évi kamarai választásokra ajánlásukat a mellékelt ajánlóíven tegyék meg.

A Magyar Ügyvédi Kamara 8/2018. (III.26.) MÜK Szabályzata a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról (továbbiakban: Szabályzat) 13.7. pontja szerint az ajánlóíven minden egyéni tisztségre egy személyt, az elnökségi és bizottsági tagságra pedig legfeljebb azok számának megfelelő, az ajánlóíven feltüntetett számú jelöltet lehet ajánlani.

Amennyiben valamely egyéni tisztségre több személyt kell választani (pl. elnökhelyettes), úgy a megválasztandók számának megfelelő számú jelöltet lehet ajánlani.

A Szabályzat 13.5. pontja alapján az ajánlóívhez mellékelem a 13.1. pont szerint beérkezett önkéntes jelentkezések összesítését.

Ajánlani a KEM Ügyvédi Kamara bármely választható tagját lehet, függetlenül attól, hogy önként a Szabályzat 13.1. pontja szerinti felhívásra jelentkezett-e.

A Választási Bizottság a hozzá visszaérkezett ajánlóíveket a KEM Ügyvédi Kamara hivatali helyiségében elhelyezett és lepecsételt urnában gyűjti össze. Érvényesen a Választási Bizottság által postai úton megküldött, a Választási Bizottság Elnöke által eredetiben aláírt a KEM Ügyvédi Kamara szárazbélyegzőjével ellátott ajánlóíven lehet ajánlatot tenni, az egyes kamarai tisztségekre, legkésőbb 2018. október 26. napjáig.

Kérjük, hogy ajánlásaikat személyesen vagy postai úton 2018. október 26. napjáig juttassák el a KEM Ügyvédi Kamara 2890 Tata, Agostyáni u. 13. szám alatti címére. Beérkezett ajánlásnak az minősül, amely 2018. október 26. napjának 12.00 órájáig a Kamara címére beérkezik.

Fenti határidőn túl beérkező ajánlásokat a Választási Bizottság nem tudja figyelembe venni.

A Választási Bizottság a határidőben beérkezett hitelesített ajánlóívek alapján készíti el a jelölőlistát.

Kelt: Tata, október 05.

Pulayné dr. Tóth Andrea

a Választási Bizottság Elnöke