Komárom-Esztergom Vármegyei
Ügyvédi Kamara
2890 Tata, Agostyáni u. 13. | (34) 310-887 | kamara.ugyvedi@t-online.hu

Kísérőlevél az ajánláshoz


KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA
VÁLASZTÁSOK
2022

Tisztelt Kolléga!

A KEM Ügyvédi Kamara Választási Bizottsága felhívja a szavazásra jogosult tagokat, hogy a 2022. évi kamarai választásokra ajánlásukat a mellékelt ajánlóíven tegyék meg.

A Magyar Ügyvédi Kamara 8/2018. (III.26.) MÜK Szabályzata a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról (továbbiakban: Szabályzat) 13.7. pontja szerint, az ajánlóíven minden betöltendő egyéni tisztségre egy személyt, az elnökségi tagságra pedig legfeljebb azok számának megfelelő, az ajánlóíven feltüntetett számú jelöltet lehet ajánlani. Amennyiben valamely egyéni tisztségre több személyt kell választani, úgy a megválasztandók számának megfelelő számú jelöltet lehet ajánlani.

A Szabályzat 13.5. pontja alapján az ajánlóívhez mellékeljük a 13.1. pont szerint beérkezett önkéntes jelentkezések összesítését.

Ajánlani a KEM Ügyvédi Kamara bármely választható tagját lehet, függetlenül attól, hogy önként a Szabályzat 13.1. pontja szerinti felhívásra jelentkezett-e.

A Választási Bizottság a hozzá visszaérkezett ajánlóíveket a KEM Ügyvédi Kamara hivatali helyiségében elhelyezett és lepecsételt urnában gyűjti össze. Érvényesen a Választási Bizottság által postai úton megküldött, a Választási Bizottság Elnöke által eredetiben aláírt a KEM Ügyvédi Kamara szárazbélyegzőjével ellátott ajánlóíven lehet ajánlatot tenni.

Kérjük, hogy ajánlásaikat személyesen vagy postai úton 2022. szeptember 2. napjáig juttassák el a KEM Ügyvédi Kamara 2890 Tata, Agostyáni u. 13. szám alatti címére. Beérkezett ajánlásnak az minősül, amely 2022. szeptember 2. napjának 24 órájáig a Kamara címére beérkezik. A borítékra írják rá, hogy "Ajánlás".

Fenti határidőn túl beérkező ajánlásokat a Választási Bizottság nem tudja figyelembe venni.

A Választási Bizottság a határidőben beérkezett hitelesített ajánlóívek alapján készíti el a jelölőlistát.

Kelt: Tata, 2022. június 20.

dr. Hartdégen Helén
a Választási Bizottság Elnöke